Lettergrootte - +
Contrast - +

Privacystatement

De gemeente Nieuwegein hecht veel waarde aan de privacy van haar klanten en gebruikers van haar website. Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen. De persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De gemeente Nieuwegein houdt zich hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook bekend als General Data Protection Regulation (GDPR). In dit Privacy statement wordt uitgelegd welke persoonsgegevens de gemeente Nieuwegein van u verzamelt en hoe ze die gegevens gebruiken.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is:
Gemeente Nieuwegein
Postbus 1
3430 AA NIEUWEGEIN

Verzamelde gegevens en doeleinde verwerking

Zakelijke relaties en burgers / bezoekers
Persoonsgegevens van onze zakelijke relaties en burgers worden verwerkt om op een goede en effectieve wijze onze producten en diensten te leveren. De persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt voor de hieronder genoemde doeleinden:

  • om u gebruik te kunnen laten maken van onze dienstverlening
  • om met u een handelsrelatie aan te gaan en te onderhouden
  • om facturen te kunnen sturen en betalingen te administreren
  • om u te informeren over onze dienstverlening en onze overige activiteiten (bijvoorbeeld via e-mail).

Wij verwerken onder meer de volgende gegevens: (zakelijke) NAW-gegevens, gegevens contactpersoon (naam, e-mailadres, telefoonnummer en functie). Een overzicht van de verwerkingen van persoonsgegevens kunt u terugvinden in het register van de persoonsgegevensverwerkingen. Het register is openbaar.

Website bezoekers

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een kleine tekstbestandje dat met een pagina op de website wordt meegestuurd en door uw browser (onder andere Internet Explorer, Google Chrome, Firefox) op uw harde schrijf of in het geheugen van uw apparaat wordt opgeslagen. Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en om de website en dienstverlening van de gemeente Nieuwegein te optimaliseren.

Uitgebreide informatie over hoe de gemeente Nieuwegein omgaat met cookies vindt u op de pagina over cookies.

Social media

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Leest u de privacyverklaring van Facebook en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Verstrekking gegevens aan derden

Uw gegevens worden alleen verstrekt aan derden met uw voorafgaande toestemming of indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving en/of wij daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak.

Doorgifte gegevens buiten EU/EER

Uw gegevens worden niet doorgegeven naar ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte.

Beveiliging

Wij doen er alles aan om de beveiliging van uw persoonsgegevens te beschermen. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Zo wordt gebruik gemaakt van een firewall en versleutelingsmaatregelen ter voorkoming van toegang tot gegevens door onbevoegde derden. De gegevens worden opgeslagen op locaties die zowel fysiek als technisch beveiligd zijn. Alleen een selecte groep medewerkers hebben toegang tot de gegevens. De medewerkers van de gemeente Nieuwegein, die toegang hebben tot uw persoonsgegevens, zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding.

Bewaren

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houden ons ter zake aan de geldende wet- en regelgeving.

Uw rechten

U heeft het recht om de gegevens die we hebben verzameld op elk gegeven moment in te zien, aan te passen, te laten verwijderen of de verwerking ervan te beperken. Ook heeft u het recht om uw gegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te ontvangen en over te dragen aan een andere organisatie.

U kunt bij ons hiertoe een schriftelijk verzoek toesturen op onderstaand adres:
Gemeente Nieuwegein
Postbus 1
3430 AA NIEUWEGEIN

Wij streven ernaar binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek op uw verzoek te reageren.

Websites van derden

Op onze website kunnen links naar websites van derden zijn opgenomen. De gemeente Nieuwegein draagt geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze derden omgaan met uw persoonsgegevens. Wij raden u daarom ook aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens gebruik te maken van deze websites.

Vragen, opmerkingen of klachten 

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot dit Privacy statement of de wijze waarop de gemeente Nieuwegein uw gegevens registreert en verwerkt, dan kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegegevensbescherming.

Functionaris Gegevensbescherming
Gemeente Nieuwegein
Postbus 1
3430 AA NIEUWEGEIN
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
telefoonnummer: 14 030

Wij streven ernaar binnen vier weken na ontvangst van uw vraag, opmerking of klacht te reageren.

Wijzigingen

De gemeente Nieuwegein behoudt zich het recht voor dit Privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. We raden u aan dit Privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van het geldende Privacystatement op de hoogte bent.

Deze versie is gemaakt op 07-05-2018.