Lettergrootte - +
Contrast - +

Alles in Nieuwegein met thema: Sport en bewegen

Balans Nieuwegein

Balans Nieuwegein

De samenleving heeft er baat bij als de buurtbewoners meer contact hebben met elkaar. Alleen dan leren bewoners elkaar kennen, begrijpen en elkaar (meer) waarderen. Balans Nieuwegein (voorheen MON) vindt het belangrijk dat buurtbewoners leren om over hun culturele en religieuze grenzen heen te kijken en elkaar te herkennen en erkennen op basis van andere kenmerken die zij delen. Een van de belangrijkste doelstellingen van Balans Nieuwegein is dat de buurtbewoners meedoen in de samenleving en betrokkenheid laten zien. Balans Nieuwegein staat voor goede kwaliteit en laagdrempeligheid met een menselijk gezicht voor de buurtbewoners in de wijk Fokkesteeg en omgeving. Wij bieden activiteiten en diensten voor jeugd, kwetsbare ouderen, mensen met een beperking en etnische minderheden. Ons programma bestaat onder andere uit: Bewegen, Huiswerkbegeleiding, Kledingreparatie, Nederlandse les voor migrantenvrouwen, Ontspannend Tekenen, Reparatie atelier, Samen Creatief, de Wandelgroep en de Voorleesbrigade. Kijk voor meer informatie op onze website. Graag tot binnenkort!

Club Rhijnhuizen

Club Rhijnhuizen

Rijnhuizen heeft fraaie natuur, water om in te varen en te vissen, een fort met park en een historisch kasteel met kasteeltuin. Maar de parels zijn verstopt, achter een kantorengebied in transformatie. Er is volop interesse om in zo’n bijzondere omgeving centraal in Nederland, woningen te ontwikkelen. Het is tijd om iedereen te laten zien hoe mooi Rijnhuizen is. Tijd om van Rijnhuizen een mooi en herkenbaar woon-, werk- en leefgebied te maken. Club Rhijnhuizen zet zich in om deze transformatie aan te jagen, partijen aan elkaar te verbinden en het imago van het gebied te verbeteren door de kwaliteiten zichtbaar te maken. Club Rhijnhuizen is voor iedereen die in en om Rijnhuizen woont, werkt, eigendom heeft en ontwikkelt. We werken samen aan een hogere gebiedskwaliteit, evenementen en activiteiten, (mobiele) horeca, bedrijfsbezoeken, hardloop- clubs voor medewerkers en bewoners, gezamen- lijk vervoer naar Utrecht CS, gebiedsmarketing, placemaking et cetera. Leden kunnen deelnemen aan de clubdagen en activiteiten en inbreng geven aan het transfor- matieproces. Ook kun je als lid eigen projecten of subclubs starten binnen Club Rhijnhuizen. De club is opgericht door ons: Hans Karssenberg en Emilie Vlieger. Wij zijn in juli 2015 door de gemeente en provincie gevraagd om een gezamenlijke aanpak op te zetten waarbinnen Rijnhuizen stapsgewijs kan transformeren naar een fijne woon-, werk- en leefomgeving. In november 2015 besloten we dit te doen binnen de Club Rhijnhuizen. Club Rhijnhuizen organiseert diverse activiteiten. Zo is er twee keer per jaar een vastgoedmarkt om vraag en aanbod en ontwikkelaars en eigenaren aan elkaar te verbinden. Bijna maandelijks zijn er clubdagen met wisselende thema’s en de club organiseert, het liefst op initiatief van leden, evenementen die mensen kennis laten maken met al het moois van Rijnhuizen. Heb jij ideeën, wil je lid worden of meer weten van de club? Neem contact op met ons! En volg ons ook op Facebook!

Galecopperband

Galecopperband

Een wekelijkse bewonersactiviteit voor eenzame en/of licht dementerende mensen die in of rondom de wijk Galecop wonen. Met als doel om voor de mensen in de wijk  gezellige middagen te organiseren op vrijwillige basis. Dit houdt in op creatieve vlak, kooksessies, gesprekken over hun leven in groepsverband, bewegen met de daarvoor bestemde middelen op hun niveau en geheugenspellen. Elke middag zal anders ingevuld worden. Doel is om op deze manier mooie ontmoetingen tot stand te brengen en iedereen een gezellige middag te bezorgen.

Nieuwegein Fonds

Nieuwegein Fonds

* Het "Nieuwegein Fonds" is een particulier burgerinitiatief dat, onafhankelijk en op basis van vrijwilligheid, steun biedt aan (nieuwe) Nieuwegeinse initiatieven en projecten op het brede gebied van onderwijs & educatie, kunst & cultuur, sport & recreatie, natuur & milieu en welzijn & gezondheidszorg. Maar ook inspireert, verbindingen legt en samenwerking bevordert. De initiatieven en projecten dienen als uitgangspunt te hebben te komen tot concrete maatschappelijke meerwaarde op basis van aantoonbare behoefte en bewezen draagvlak.

* Het Fonds wil, kortom, bijdragen aan de kwaliteit van de lokale gemeenschap van Nieuwegein. Zij doet dit door "gelden" beschikbaar te stellen, het geven van "adviezen" en het organiseren van "inspiratiesessies".

* Het Fonds verwerft inkomsten uit bijdragen van particulieren, fondsen, bedrijven, andere organisaties en instellingen, serviceclubs, evenementen en acties.

* Het Nieuwegein Fonds heeft inmiddels overleg met tal van lokale organisaties om tot samenwerking en afstemming van ondersteuning te komen. Daarnaast heeft het Nieuwegein Fonds inmiddels contact en aansluiting gezocht met/bij de landelijke organisatie "Stichting Lokale Fondsen Nederland" (www.lokalefondsen.nl).