Lettergrootte - +
Contrast - +

Alles in Nieuwegein met thema: Natuur

Buurttuin Cirkeltje Rond

Buurttuin Cirkeltje Rond

De aanleiding voor buurttuin Cirkeltje Rond was de brand bij verpleeghuis de Geinsche Hof in 2011, evenals het zoeken van enige buurtbewoners en IVN. De grond was er en de gemeente werkte mee. In maart 2014 is tijdens de NL Doet dagen van het Oranje Fonds gestart met de aanleg van deze buurttuin die wordt onderhouden door wijkbewoners en mensen van begeleid wonen Lister. De tuin wordt jaarlijks verder ingericht en heeft onder andere een wilgenhut, fruitbomen en een permacultuurbosje.

Club Rhijnhuizen

Club Rhijnhuizen

Rijnhuizen heeft fraaie natuur, water om in te varen en te vissen, een fort met park en een historisch kasteel met kasteeltuin. Maar de parels zijn verstopt, achter een kantorengebied in transformatie. Er is volop interesse om in zo’n bijzondere omgeving centraal in Nederland, woningen te ontwikkelen. Het is tijd om iedereen te laten zien hoe mooi Rijnhuizen is. Tijd om van Rijnhuizen een mooi en herkenbaar woon-, werk- en leefgebied te maken. Club Rhijnhuizen zet zich in om deze transformatie aan te jagen, partijen aan elkaar te verbinden en het imago van het gebied te verbeteren door de kwaliteiten zichtbaar te maken. Club Rhijnhuizen is voor iedereen die in en om Rijnhuizen woont, werkt, eigendom heeft en ontwikkelt. We werken samen aan een hogere gebiedskwaliteit, evenementen en activiteiten, (mobiele) horeca, bedrijfsbezoeken, hardloop- clubs voor medewerkers en bewoners, gezamen- lijk vervoer naar Utrecht CS, gebiedsmarketing, placemaking et cetera. Leden kunnen deelnemen aan de clubdagen en activiteiten en inbreng geven aan het transfor- matieproces. Ook kun je als lid eigen projecten of subclubs starten binnen Club Rhijnhuizen. De club is opgericht door ons: Hans Karssenberg en Emilie Vlieger. Wij zijn in juli 2015 door de gemeente en provincie gevraagd om een gezamenlijke aanpak op te zetten waarbinnen Rijnhuizen stapsgewijs kan transformeren naar een fijne woon-, werk- en leefomgeving. In november 2015 besloten we dit te doen binnen de Club Rhijnhuizen. Club Rhijnhuizen organiseert diverse activiteiten. Zo is er twee keer per jaar een vastgoedmarkt om vraag en aanbod en ontwikkelaars en eigenaren aan elkaar te verbinden. Bijna maandelijks zijn er clubdagen met wisselende thema’s en de club organiseert, het liefst op initiatief van leden, evenementen die mensen kennis laten maken met al het moois van Rijnhuizen. Heb jij ideeën, wil je lid worden of meer weten van de club? Neem contact op met ons! En volg ons ook op Facebook!

Community garden Zuilenstein

Community garden Zuilenstein

Community garden Zuilenstein is een project in opbouw. Momenteel zijn wij bezig mensen uit Zuilenstein en omliggende wijken te werven om een stuk gemeentegrond in eigen beheer te nemen. Het plan is om daar een mooie en nuttige tuin te maken waar de beheerders en buurtbewoners van kunnen genieten en een verrijking vormt voor de buurt. ons belangrijkste doel is om mensen bij elkaar en in contact met de voedselkringloop en de natuur te brengen. Ervaring in het groen is fijn maar geen noodzaak zolang de interesse er maar is. Aanmelding is laagdrempelig en er zijn geen kosten aan verbonden. Interesse gewekt? Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact met ons opnemen via onze website: http://buurttuinzuilenstein.webs.com

Fort Jutphaas ontsluiten

Fort Jutphaas ontsluiten

We leggen een (begin van een) wandelpad aan op het Fort, waardoor bezoekers makkelijker toegang krijgen naar de Fort-wallen. Daar kun je genieten van natuur en ongekende vergezichten