Lettergrootte - +
Contrast - +

Alles in Nieuwegein met thema: Kunst en cultuur

Festival Lentekriebels

Festival Lentekriebels

Een festival waarin men kon beleven wat Nieuwegein allemaal in huis heeft aan podiumtalenten en vrijwillige inzet.

In het podiumprogramma waren veel Nieuwegeinse talenten actief, waaronder onze trots: 7 leerlingen van het Anna van Rijn College, die samen een set van 40 minuten deden (solo/duo zang, muziek, dans). Ook was er een gezelschap van 5 traditionele Turkse danseressen. Er waren 2 Koerdisch-Perzische dichtkunstvoordrachten. Er waren een openingsband en een slotband. De openingsband bestond eveneens uit scholieren van diverse scholen. Er waren diverse dansgroepen. En Amado speelde 3 kwartier, een Nieuwegeinse singer-songwriter. Een heel divers programma!

Daarnaast werden ook workshops aangeboden door onder andere: WIJ 3.0, Jeugdland, KCN, SportID, VTV, Wandelgroep Dorpshuis Vreeswijk, Boerderij IJsselstee (Natuurkwartier), MOvactor. De creatieve workshop en de handverwen-workshop van WIJ 3.0 werden heel goed bezocht. Dat gold ook voor het dierenweitje. Het collectieve bewonersschilderproject was weer zeer succesvol. En kinderen genoeg die zich wilden laten schminken!

Wijknetwerk Fokkesteeg

Wijknetwerk Fokkesteeg

In Fokkesteeg hebben inwoners zich verenigd om acties en bewonersinitiatieven te starten waardoor het nog prettiger wordt om in Fokkesteeg te wonen. Initiatieven zoals Cirkeltje Rond (gemeenschappelijke buurttuin gesitueerd vóór verzorgingscentrum de Geinsche Hof), Huize Humus (grote woongemeenschap op christelijke grondslag), wijknetwerk Fokkesteeg en zorginstellingen zoals onder andere de Geinsche Hof, Van Baarenhove (aanleunwoningen). Reinaerde en Humanitas zijn zelf specialist in het wonen in hun eigen buurt en kunnen zelf het beste de acties en initiatieven opzetten om het woon- en leefklimaat in de wijk te verbeteren.