Lettergrootte - +
Contrast - +

Aanpak hondenpoepprobleem Fokkesteeg

Aanpak hondenpoepprobleem Fokkesteeg

Het opzetten van een charmeoffensief om de overlast van hondenpoep in de wijk tegen te gaan. Dit wordt gedaan door het aanbrengen van sjablonen op de straat met de tekst “Hondenpoep graag opruimen, bedankt!” en het maken van spandoeken bij speelvelden voor kinderen. Dit riep enthousiaste reacties van wijkbewoners op, zij vinden het positief dat er aandacht wordt besteed aan het probleem van hondenpoep.

Balans Nieuwegein

Balans Nieuwegein

De samenleving heeft er baat bij als de buurtbewoners meer contact hebben met elkaar. Alleen dan leren bewoners elkaar kennen, begrijpen en elkaar (meer) waarderen. Balans Nieuwegein (voorheen MON) vindt het belangrijk dat buurtbewoners leren om over hun culturele en religieuze grenzen heen te kijken en elkaar te herkennen en erkennen op basis van andere kenmerken die zij delen. Een van de belangrijkste doelstellingen van Balans Nieuwegein is dat de buurtbewoners meedoen in de samenleving en betrokkenheid laten zien. Balans Nieuwegein staat voor goede kwaliteit en laagdrempeligheid met een menselijk gezicht voor de buurtbewoners in de wijk Fokkesteeg en omgeving. Wij bieden activiteiten en diensten voor jeugd, kwetsbare ouderen, mensen met een beperking en etnische minderheden. Ons programma bestaat onder andere uit: Bewegen, Huiswerkbegeleiding, Kledingreparatie, Nederlandse les voor migrantenvrouwen, Ontspannend Tekenen, Reparatie atelier, Samen Creatief, de Wandelgroep en de Voorleesbrigade. Kijk voor meer informatie op onze website. Graag tot binnenkort!

Buurttuin Cirkeltje Rond

Buurttuin Cirkeltje Rond

De aanleiding voor buurttuin Cirkeltje Rond was de brand bij verpleeghuis de Geinsche Hof in 2011, evenals het zoeken van enige buurtbewoners en IVN. De grond was er en de gemeente werkte mee. In maart 2014 is tijdens de NL Doet dagen van het Oranje Fonds gestart met de aanleg van deze buurttuin die wordt onderhouden door wijkbewoners en mensen van begeleid wonen Lister. De tuin wordt jaarlijks verder ingericht en heeft onder andere een wilgenhut, fruitbomen en een permacultuurbosje.

Club Rhijnhuizen

Club Rhijnhuizen

Rijnhuizen heeft fraaie natuur, water om in te varen en te vissen, een fort met park en een historisch kasteel met kasteeltuin. Maar de parels zijn verstopt, achter een kantorengebied in transformatie. Er is volop interesse om in zo’n bijzondere omgeving centraal in Nederland, woningen te ontwikkelen. Het is tijd om iedereen te laten zien hoe mooi Rijnhuizen is. Tijd om van Rijnhuizen een mooi en herkenbaar woon-, werk- en leefgebied te maken. Club Rhijnhuizen zet zich in om deze transformatie aan te jagen, partijen aan elkaar te verbinden en het imago van het gebied te verbeteren door de kwaliteiten zichtbaar te maken. Club Rhijnhuizen is voor iedereen die in en om Rijnhuizen woont, werkt, eigendom heeft en ontwikkelt. We werken samen aan een hogere gebiedskwaliteit, evenementen en activiteiten, (mobiele) horeca, bedrijfsbezoeken, hardloop- clubs voor medewerkers en bewoners, gezamen- lijk vervoer naar Utrecht CS, gebiedsmarketing, placemaking et cetera. Leden kunnen deelnemen aan de clubdagen en activiteiten en inbreng geven aan het transfor- matieproces. Ook kun je als lid eigen projecten of subclubs starten binnen Club Rhijnhuizen. De club is opgericht door ons: Hans Karssenberg en Emilie Vlieger. Wij zijn in juli 2015 door de gemeente en provincie gevraagd om een gezamenlijke aanpak op te zetten waarbinnen Rijnhuizen stapsgewijs kan transformeren naar een fijne woon-, werk- en leefomgeving. In november 2015 besloten we dit te doen binnen de Club Rhijnhuizen. Club Rhijnhuizen organiseert diverse activiteiten. Zo is er twee keer per jaar een vastgoedmarkt om vraag en aanbod en ontwikkelaars en eigenaren aan elkaar te verbinden. Bijna maandelijks zijn er clubdagen met wisselende thema’s en de club organiseert, het liefst op initiatief van leden, evenementen die mensen kennis laten maken met al het moois van Rijnhuizen. Heb jij ideeën, wil je lid worden of meer weten van de club? Neem contact op met ons! En volg ons ook op Facebook!

Nationaal Integratie diner

Nationaal Integratie diner

Tijdens het Nationale integratiediner kookten mensen met verschillende achtergronden gerechten met elkaar en voor elkaar. Het was een ontspannen en smakelijke manier om elkaars cultuur en achtergrond te ontdekken en om elkaar beter te leren kennen en te begrijpen. Centraal stond het verbinden van mensen en het vieren van de verschillen, zo kunnen mooie kansen benut worden.