Lettergrootte - +
Contrast - +

Alles in Nieuwegein met thema: Groen en dieren

Buurttuin Cirkeltje Rond

Buurttuin Cirkeltje Rond

De aanleiding voor buurttuin Cirkeltje Rond was de brand bij verpleeghuis de Geinsche Hof in 2011, evenals het zoeken van enige buurtbewoners en IVN. De grond was er en de gemeente werkte mee. In maart 2014 is tijdens de NL Doet dagen van het Oranje Fonds gestart met de aanleg van deze buurttuin die wordt onderhouden door wijkbewoners en mensen van begeleid wonen Lister. De tuin wordt jaarlijks verder ingericht en heeft onder andere een wilgenhut, fruitbomen en een permacultuurbosje.

Club Rhijnhuizen

Club Rhijnhuizen

Rijnhuizen heeft fraaie natuur, water om in te varen en te vissen, een fort met park en een historisch kasteel met kasteeltuin. Maar de parels zijn verstopt, achter een kantorengebied in transformatie. Er is volop interesse om in zo’n bijzondere omgeving centraal in Nederland, woningen te ontwikkelen. Het is tijd om iedereen te laten zien hoe mooi Rijnhuizen is. Tijd om van Rijnhuizen een mooi en herkenbaar woon-, werk- en leefgebied te maken. Club Rhijnhuizen zet zich in om deze transformatie aan te jagen, partijen aan elkaar te verbinden en het imago van het gebied te verbeteren door de kwaliteiten zichtbaar te maken. Club Rhijnhuizen is voor iedereen die in en om Rijnhuizen woont, werkt, eigendom heeft en ontwikkelt. We werken samen aan een hogere gebiedskwaliteit, evenementen en activiteiten, (mobiele) horeca, bedrijfsbezoeken, hardloop- clubs voor medewerkers en bewoners, gezamen- lijk vervoer naar Utrecht CS, gebiedsmarketing, placemaking et cetera. Leden kunnen deelnemen aan de clubdagen en activiteiten en inbreng geven aan het transfor- matieproces. Ook kun je als lid eigen projecten of subclubs starten binnen Club Rhijnhuizen. De club is opgericht door ons: Hans Karssenberg en Emilie Vlieger. Wij zijn in juli 2015 door de gemeente en provincie gevraagd om een gezamenlijke aanpak op te zetten waarbinnen Rijnhuizen stapsgewijs kan transformeren naar een fijne woon-, werk- en leefomgeving. In november 2015 besloten we dit te doen binnen de Club Rhijnhuizen. Club Rhijnhuizen organiseert diverse activiteiten. Zo is er twee keer per jaar een vastgoedmarkt om vraag en aanbod en ontwikkelaars en eigenaren aan elkaar te verbinden. Bijna maandelijks zijn er clubdagen met wisselende thema’s en de club organiseert, het liefst op initiatief van leden, evenementen die mensen kennis laten maken met al het moois van Rijnhuizen. Heb jij ideeën, wil je lid worden of meer weten van de club? Neem contact op met ons! En volg ons ook op Facebook!

Galecopperpark Sublime

Galecopperpark Sublime

Galecopperpark Sublime is een opvangcentrum voor verwaarloosde en mishandelde (weide) dieren. De dieren die wij opvangen worden gerevalideerd en eventueel herplaatst. Wij vangen voornamelijk paarden op. Deze houden wij op een groot stuk land van ruim 5,5 hectare, hier staan ze 24/7 buiten met een schuilstal. Ernstig zieke paarden worden apart geplaats zodat zij rustig kunnen bijkomen.

Moestuintjes aan de Bertus Aafjeshove

Moestuintjes aan de Bertus Aafjeshove

Op een gedeelte van de speelplek aan de Bertus Aafjeshove zijn moestuintjes voor kinderen aangelegd. Kinderen uit de buurt wilden graag een eigen plekje om met elkaar te tuinieren. Ouders hebben samen het initiatief genomen om dit te realiseren in samenwerking met de sociaal programmeur, de wijkmanager en de jongerenwerker. Na een aantal besprekingen hierover lag er een plan klaar dat door de gemeente Nieuwegein werd goedgekeurd. Het goedgekeurde plan was het startsein om in de eerste plaats de benodigde financiën bij elkaar te krijgen. Dit is gelukt door subsidies van “Groen doet goed”, Stichting Wijkoverleg Galecop en een financiële bijdrage van de sociaal programmeur. Daarna zijn de materialen besteld waarbij we de zeer gewaardeerde ondersteuning van het loon- en verwerkingsbedrijf Frank van Rooijen BV uit Nieuwegein hebben gehad. Op een mooie dag in april zijn betrokken ouders, zowel moeders als vaders, s’ morgens om 9 uur gestart met het maken van 3 bakken voor in totaal 16 tuintjes van elk m2. Er is de hele dag hard gewerkt, gelachen en uiteraard waren de kinderen er niet bij weg te slaan. Ze wilden ook meehelpen. Met vereende krachten waren de bakken aan het einde van de middag klaar om ingezaaid te worden. Gedurende de zomermaanden zijn de geplante tomaten, paprika’s, courgettes en alle andere producten door de kinderen goed verzorgd en heeft menig gezin van groente uit eigen tuin kunnen genieten. Op 3 september 2016 vond de feestelijke opening plaats van de moestuintjes voor de kinderen uit de buurt. Onder het genot van een drankje en in gezelschap van enthousiaste bewoners opende wijkwethouder Martijn Stekelenburg officieel de ingebruikname van de moestuintjes.