Lettergrootte - +
Contrast - +

Alles in Nieuwegein met thema: Duurzaam

Club Rhijnhuizen

Club Rhijnhuizen

Rijnhuizen heeft fraaie natuur, water om in te varen en te vissen, een fort met park en een historisch kasteel met kasteeltuin. Maar de parels zijn verstopt, achter een kantorengebied in transformatie. Er is volop interesse om in zo’n bijzondere omgeving centraal in Nederland, woningen te ontwikkelen. Het is tijd om iedereen te laten zien hoe mooi Rijnhuizen is. Tijd om van Rijnhuizen een mooi en herkenbaar woon-, werk- en leefgebied te maken. Club Rhijnhuizen zet zich in om deze transformatie aan te jagen, partijen aan elkaar te verbinden en het imago van het gebied te verbeteren door de kwaliteiten zichtbaar te maken. Club Rhijnhuizen is voor iedereen die in en om Rijnhuizen woont, werkt, eigendom heeft en ontwikkelt. We werken samen aan een hogere gebiedskwaliteit, evenementen en activiteiten, (mobiele) horeca, bedrijfsbezoeken, hardloop- clubs voor medewerkers en bewoners, gezamen- lijk vervoer naar Utrecht CS, gebiedsmarketing, placemaking et cetera. Leden kunnen deelnemen aan de clubdagen en activiteiten en inbreng geven aan het transfor- matieproces. Ook kun je als lid eigen projecten of subclubs starten binnen Club Rhijnhuizen. De club is opgericht door ons: Hans Karssenberg en Emilie Vlieger. Wij zijn in juli 2015 door de gemeente en provincie gevraagd om een gezamenlijke aanpak op te zetten waarbinnen Rijnhuizen stapsgewijs kan transformeren naar een fijne woon-, werk- en leefomgeving. In november 2015 besloten we dit te doen binnen de Club Rhijnhuizen. Club Rhijnhuizen organiseert diverse activiteiten. Zo is er twee keer per jaar een vastgoedmarkt om vraag en aanbod en ontwikkelaars en eigenaren aan elkaar te verbinden. Bijna maandelijks zijn er clubdagen met wisselende thema’s en de club organiseert, het liefst op initiatief van leden, evenementen die mensen kennis laten maken met al het moois van Rijnhuizen. Heb jij ideeën, wil je lid worden of meer weten van de club? Neem contact op met ons! En volg ons ook op Facebook!

Fairtrade Nieuwegein

Fairtrade Nieuwegein

De Stichting Fairtrade Nieuwegein is een actieve vrijwilligersorganisatie die februari 2010 is opgericht. De stichting streeft ernaar om met de titel 'Fairtrade Gemeente' het mondiale bewustzijn voor fairtrade in de Nieuwegeinse samenleving te vergroten.

Kledingbank4Nieuwegein

Kledingbank4Nieuwegein

Wij zijn een team dat bruist van energie. Wij willen van de ‘Kledingbank 4 Nieuwegein’ graag een groot succes maken.
Onze doelstelling is ervoor te zorgen dat mensen met een minimum inkomen kunnen besparen op de kosten van de aanschaf van kleding.
Inschrijven kan alleen met een verwijzing door één van de volgende personen en/of instellingen: huisarts, maatschappelijk werk, MOvactor, Schuldhulpverlening, SUNN, Stadspas, Vitras, Vluchtelingenwerk, Voedselbank of WIL.

Nieuwe Hoop Kringloopwinkel

Nieuwe Hoop Kringloopwinkel

De kringloopwinkel is een diaconaal project van Nieuwe Hoop Familiekerk. De winkel is ingericht om contact te hebben met elkaar en mensen verder te helpen in het dagelijks bestaan. Je bent welkom voor een bak koffie en een goed gesprek. Mede hierdoor en het feit dat we verschillende lokale en internationale goede doelen steunen maakt deze kringloopwinkel formule uniek in zijn soort. We hopen je binnenkort te zien in de winkel.

Nieuwegein Fonds

Nieuwegein Fonds

* Het "Nieuwegein Fonds" is een particulier burgerinitiatief dat, onafhankelijk en op basis van vrijwilligheid, steun biedt aan (nieuwe) Nieuwegeinse initiatieven en projecten op het brede gebied van onderwijs & educatie, kunst & cultuur, sport & recreatie, natuur & milieu en welzijn & gezondheidszorg. Maar ook inspireert, verbindingen legt en samenwerking bevordert. De initiatieven en projecten dienen als uitgangspunt te hebben te komen tot concrete maatschappelijke meerwaarde op basis van aantoonbare behoefte en bewezen draagvlak.

* Het Fonds wil, kortom, bijdragen aan de kwaliteit van de lokale gemeenschap van Nieuwegein. Zij doet dit door "gelden" beschikbaar te stellen, het geven van "adviezen" en het organiseren van "inspiratiesessies".

* Het Fonds verwerft inkomsten uit bijdragen van particulieren, fondsen, bedrijven, andere organisaties en instellingen, serviceclubs, evenementen en acties.

* Het Nieuwegein Fonds heeft inmiddels overleg met tal van lokale organisaties om tot samenwerking en afstemming van ondersteuning te komen. Daarnaast heeft het Nieuwegein Fonds inmiddels contact en aansluiting gezocht met/bij de landelijke organisatie "Stichting Lokale Fondsen Nederland" (www.lokalefondsen.nl).