Lettergrootte - +
Contrast - +

Spelregels

Spelregels voor Geins Geluk

 • Jouw idee is bedoeld voor Nieuwegeiners en de stad Nieuwegein.
 • Jouw idee wordt gesteund door de straat, buurt of wijk waar je het uit wilt voeren: er zijn minstens 2 andere Nieuwegeiners die de aanvraag ook willen ondertekenen. Meer informatie over draagvlak is hier te lezen.
 • Je weet welk budget je nodig hebt om je idee uit te voeren, je hebt een begroting gemaakt en de helft van het budget is al bij elkaar gebracht of toegezegd.
 • Jouw idee heeft geen commercieel, promotioneel, politiek, levensbeschouwelijk of godsdienstig doel.

50% regeling

De bijdrage van Geins Geluk is maximaal 50% van de kosten voor de uitvoering van je idee. Deze 50% bijdrage kun je aanvragen wanneer je de andere 50% eigen bijdrage bijeen hebt of is toegezegd. Hieronder kun je lezen wat wel of niet onder de 50% eigen bijdrage valt:

Wat valt wel onder de 50% eigen bijdrage:

 • Financiering vanuit bedrijven, andere fondsen of subsidies die niet van de gemeente Nieuwegein afkomstig zijn. Voorbeelden van fondsen en andere financieringen vind je hier. Als u al wel een subsidie van de gemeente Nieuwegein heeft ontvangen, dan haalt u dit bedrag af van het aangevraagde bedrag aan Geins Geluk.
 • Geldelijke waarde voor vrijwillige inzet: bijvoorbeeld de werkuren die zijn toegezegd of uitgevoerd door vrijwilligers bij de activiteit/initiatief. Deze uren mogen voor een bedrag van €15,- in de begroting worden opgenomen. Het is niet de bedoeling dat je dit geld uitbetaald aan de vrijwilligers.
 • Geldelijke waarde voor middelen in natura: bijvoorbeeld gesponsorde of met korting ter beschikking gestelde materialen. Deze mogen voor de normale prijs in de begroting worden opgenomen die u anders had betaald.
 • Bijdragen van deelnemers aan de activiteit/initiatief, zoals entreegelden of kaartverkoop. Hierbij moet mensen met een stadspas minimaal 50% worden geboden.
 • Overige opbrengsten, zoals verkoop van etenswaren of andere producten.

Wat valt niet onder de 50% eigen bijdrage:

 • Vergaderuren
 • Exploitatiekosten en overheadkosten: dit zijn kosten die voortkomen uit het bezit van een pand, zoals bijvoorbeeld huur, belastingen, verzekeringen, energiekosten, onderhoud en beheer. En ook kosten die voortkomen uit bijvoorbeeld personeelskosten, ICT (computer, telefoon, internet) en administratie.
 • Activiteiten die al van de gemeente Nieuwegein een subsidie krijgen
 • Activiteiten die in de 2 jaar voorafgaand aan de aanvraag al een keer vanuit Geins Geluk een bijdrage hebben gehad.
 • Wanneer u samen met een instelling of een stichting een aanvraag doet: de kosten van instellingen die over voldoende eigen vermogen beschikken om hun aandeel in het project zelf te financieren.
 • Kosten van instellingen waarmee u samen werkt, voor projecten die behoren tot hun eigen (normale) werkzaamheden